Naar boven

IT-medewerker

Korte beschrijving:

IT-medewerkers analyseren problemen en taakstellingen die binnen een onderneming ontstaan door de inzet van informatie- en telecommunicatiesystemen (IT). Zij adviseren en ondersteunen de afzonderlijke afdelingen bij de inzet van applicaties en zijn het aanspreekpunt voor producenten en leveranciers van IT-systemen. Wanneer er geen standaardtoepassingen bestaan, zijn zij betrokken bij ontwerp en realisering van individuele oplossingen. IT-medewerkers implementeren, controleren en beheren de eigen applicaties van de ondernemingen en waarborgen een grote mate van gebruikersvriendelijkheid.

Werkzaamheden:

De volgende onderdelen maken deel uit van onze interne opleiding:

 • Kennismaking met op de markt gebruikelijke systemen in de informatie- en communicatietechnologie
 • In kaart brengen van de behoefte aan IT-producten en -diensten
 • Analyseren van productinformatie van leveranciers vanuit een economische en vakinhoudelijke invalshoek
 • Mogelijkheden ontdekken om de behoeften van gebruikers aan IT-systemen in kaart te brengen
 • Analyseren van storingen met behulp van diagnosehulpmiddelen en ontwikkelen van alternatieve oplossingen
 • Uitvoeren van kostenberekeningen en rendementsberekeningen ter voorbereiding van de besluitvorming
 • Ontwikkelen van datamodellen en databankstructuren, aanpassen van databanken aan gewijzigde eisen
 • Begeleiden/trainen van gebruikers bij bediening en gebruik van IT-systemen en het selecteren en voorbereiden van bedieningsdocumenten en hulpprogramma's.
 
Vakopleiding:

Tijdens het theoretische gedeelte op de vakopleiding doe je kennis op over verschillende vakgebieden die van belang zijn voor jouw specifieke werkterrein, bijvoorbeeld over: 

 • Het bedrijf en zijn omgeving
 • Plannen van afzonderlijke eenvoudige IT-systemen
 • Ontwikkelen en voorbereiden van applicaties
 • Plannen van IT-systeemnetwerken die voldoen aan de wettelijke voorschriften, veiligheidsnormen en bedrijfseconomische criteria

 

Duur van de opleiding:

 

3 jaar

Vereisten:
 • Havodiploma met goede tot zeer goede cijfers, VWO
 • Goede kennis van wis- en natuurkunde en de Engelse taal
 • Teamspeler, zelfstandig werken, eigen initiatief
 • Rijbewijs


Bron: Berufenet