Naar boven

Melk

DMK 2020: Melk

Melk is een waardevolle grondstof en vormt de basis van onze onderneming. DMK Group wil klanten graag een hoge toegevoegde waarde leveren, waardoor het voor ons vanzelfsprekend is, dat we hoge eisen stellen aan kwaliteit en veiligheid. Daarnaast hechten we veel waarde aan een verantwoordelijke bevoorradingsketen voor andere grondstoffen als cacao, palmolie en vanille. Bij DMK 2020 zijn wezenlijke thema's rond het product melk opgepakt die niet direct te maken hebben met de landbouw

Naar het Overzicht DMK 2020 > 

Kwaliteit

De hoge kwaliteit van de producten heeft de hoogste prioriteit voor de DMK Group. Het gaat ons daarbij om de kwaliteit vanaf het productieproces bij de melkproducent tot aan de levering bij de klant. De naleving van de hoogste kwaliteit is gebaseerd op de toepassing van internationaal erkende standaarden en normen (bijv. DIN EN ISO 9001) en wordt regelmatig gecontroleerd. Al onze melkproducenten worden om het jaar onderworpen aan een gecombineerde audit volgens het kwaliteitsmanagementsysteem “QM-Milch” en Milkmaster. Deze audit wordt uitgevoerd door een externe, onafhankelijke en geaccrediteerde certificeringsinstelling.

Klanten verwachten de hoogste standaard op het gebied van voedselveiligheid. DMK houdt zich voor alle gebruikte grondstoffen en eindproducten aan normen op het gebied van productveiligheid en soortgelijke standaarden. Het wettelijk voorgeschreven controlesysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) maakt hier bijvoorbeeld deel van uit. Het is een preventief managementsysteem voor het inventariseren van de gevaren en risico's van processen en producten. Het systeem controleert voor elk product en elke productiestap de mogelijke effecten op de gezondheid en de veiligheid. Daarnaast laat het zien waar nog ruimte voor verbetering is. HACCP wordt toegepast gedurende de gehele levenscyclus van een product. Daarnaast voert DMK op alle locaties IFS-audits (International Food Standard) uit.

Actiegebied Toegevoegde waarde

Basis voor de verantwoordelijkheid bij de waardeketenis de sterkere betrokkenheid van de leveranciers van DMK bij de naleving van sociale en milieunormen. De DMK-Gedragscode maakt deel uit van de inkoopvoorwaarden en vormt dan ook de basis voor de samenwerking met alle leveranciers. De gedragscode heeft betrekking op sociale en ecologische aspecten en door ondertekening verplichten de leveranciers van DMK zich die na te leven. Zakelijke partners en leveranciers hebben toegang tot een vertrouwelijk meldsysteem.

Een van de prioriteiten is duurzaamheid vóór 2020 sterker te verankeren in de waardeketen. In 2017 heeft DMK hiervoor de basis gelegd in het kader van de Strategy Review. De zes business units werken nu allemaal met heldere doelstellingen voor deze waardeketen. Daaraan gekoppeld is het doel vóór 2020 25% van de productenportefeuille om te zetten in duurzame concepten. Dat betreft diverse aspecten van duurzaamheid: van weidemelk, biologische producten en producten die vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen tot regionale concepten. 

Actiegebied Verpakking

Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het behoud van kwaliteit van onze gevoelige producten. Tegelijkertijd vormen verpakkingen in het bewustzijn van zowel de consument als de handel een belangrijk aspect rond de duurzaamheid van de producten. Het is ons doel om door innovatieve, milieuvriendelijke en toch trendy verpakkingen te voorkomen dat levensmiddelen en verpakkingen onnodig weggegooid hoeven te worden, de verpakkingen geschikter te maken voor hergebruik en zodoende het gebruik van grondstoffen te verlagen. Op dit gebied werkt ons duurzaamheidsmanagement nauw samen met de verpakkingsindustrie. Het doel is vóór 2020 de duurzaamheid van de verpakkingsmaterialen bij drie projecten te verbeteren.

Focus

Melk

Op weg naar 100% duurzame cacao, palmolie en hout
Het Dairy PEF-project

Sinds de publicatie in 2013 van de DMK 2020-strategie richt DMK zich bij de inkoop op cruciale basisgrondstoffen uit duurzame teelt. De afgelopen jaren lag de focus daarbij op cacao, palmolie en hout. Hout gebruiken we als composietmateriaal, in transportverpakkingen en voor ijslollystokjes. De andere basisgrondstoffen verwerkt DMK in desserts en ijs. 


DMK is sinds 2014 aangesloten bij UTZ en RSPO, de internationaal erkende normen voor duurzame teelt. Op alle eigen locaties en bij alle volledige dochterondernemingen is momenteel 93% van alle gebruikte cacao in 2017 UTZ-gecertificeerd en ongeveer 93% van alle gebruikte palmolie RSPO-gecertificeerd. We zetten ook flinke stappen bij de overstap van hout dat voorzien is van een FSC- of PEFC-keurmerk en dat afkomstig is van duurzame houtbronnen. Ongeveer 74 procent van alle herbruikbare materialen hebben momenteel een FSC-keurmerk. Bij de secundaire verpakkingen ligt dit percentage zelfs rond 90 procent.

De Europese Commissie beoogt in het kader van het "Single Market for Green Products Initiative" een gemeenschappelijke basis voor de vergelijkbaarheid van milieugevolgen van producten en bedrijven te creëren. Het bepalen van de ecologische voetafdruk moet op de Europese markt worden geharmoniseerd om de internationale vergelijkbaarheid van milieugevolgen eenvoudiger te maken.

De DMK Group heeft het pilotproject Dairy PEF (Product Environmental Footprint) samen met andere bedrijven specifiek op de zuivelindustrie gericht. Voor de Goudse kaas "MILRAM Benjamin" heeft DMK in 2016 een levenscyclusanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat de productie van rauwe melk voor alle categorieën van milieugevolgen de grootste invloed op de ecologische balans heeft. In het kader van dit project probeerde DMK in september 2016 bovendien verschillende mogelijkheden voor communicatie met eindverbruikers uit onder in totaal 1.000 consumenten.

De betrokkenheid van de DMK Group wordt gewaardeerd door de EU, zoals blijkt uit onderstaand citaat van een projectmanager:

“In het kader van het Europese Dairs PEF-project is een uniforme methode ontwikkeld voor het berekenen van de ecologische footprint van de zuivelsector, waarbij de DMK Group een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Pas hiermee was het succes van het project verzekerd.”

Hélène Simonin, Director Food, Environment & Health, European Dairy Association (EDA)