Naar boven

Milieu

DMK 2020: Milieu

De DMK GROUP produceert ruim 20 locaties de hoogwaardige grondstof melk tot verschillende kwaliteitsproducten. Om melk te kunnen verwerken zijn veel hulpbronnen vereist. In de Strategie DMK 2020 zijn in het hoofdstuk Milieu alle belangrijke actiepunten opgesomd. Een van die punten is de verbetering van ons water- en energiebeheer. Het is ons streven om de milieubalans op alle locaties steeds verder te verbeteren. 22 locaties van DMK zijn op het gebied van Milieubeheer DIN EN ISO 14001 gecertificeerd. Het bedrijf publiceert verschillende milieu-indicatoren. 

Naar het Overzicht DMK 2020 >

Actiegebied Energie

Zuivelverwerking kost energie, bijvoorbeeld voor het droogproces bij de productie van melkpoeder, het homogeniseren en pasteuriseren, het reinigen van de installaties of het koelen van de producten. Het is onze doelstelling om steeds efficiënter met energie om te springen en ook onze medewerkers aan te sporen efficiënter om te gaan met energie. Alle locaties beschikken over een functionerend energiebeheersysteem en zijn DIN EN ISO 50001 gecertificeerd. Onze in 2013 gepubliceerde Milieu- en Energieregels en de steeds terugkerende trainingen om energie te besparen bieden een houvast aan onze medewerkers.

Actiegebied Water

Bij de productie van zuivelproducten is veel water nodig voor het koelen, reinigen en verwerken. In het kader van DMK 2020 hebben we ons ten doel gesteld het gebruik van water vóór 2020 met 5% te verminderen ten opzichte van 2015. DMK heeft op dit front al zeer goede resultaten bereikt: Ten opzichte van andere Duitse zuivelproducenten onderscheidt DMK zich met een specifiek waterverbruik van gemiddeld 1,09 l/kg, terwijl het gemiddelde voor heel Duitsland volgens de laatste „MIV-Umfrage Wasser/Abwasser 2017“ 2,05 l/kg bedraagt.

Een andere prioriteit is de hoeveelheid afvalwater zo klein mogelijk te houden. Een voorbeeld is om de Cleaning in Place-reinigingsinstallaties (CIP) die tot de grootste waterverbruikers van de hele onderneming behoren, steeds verder te verbeteren. Deze installaties behandelen afvalwater voor en worden gemoderniseerd. Bovendien wordt de capaciteit verhoogd.

Andere milieuthema's

DMK Group werkt bij de dagelijkse bedrijfsvoering ook systematisch aan andere milieuthema's, zoals afval en logistiek. De verwerking van afvalproducten volgens de voorschriften van de overheid spreekt vanzelf. Bovendien is een kerndoelstelling afvalproducten zoveel mogelijk te vermijden en te beperken op alle locaties. DMK werkt daartoe met een gerenommeerd systeem voor containers, kleurstoffen en logistiek aan betere afvalscheiding en daarmee aan optimale afvalverwerking. Op alle locaties is een afvalbeheerconcept ingevoerd dat voortdurend verder wordt ontwikkeld. Om de technologische ontwikkelingen van de markt te benutten, werken we nauw samen met de verwerkingsbedrijven.

Die weg die melk aflegt vanaf de melkveehouderij tot aan de klant is behoorlijk lang. DMK wil de belasting voor het milieu langs de hele waardeketen zo klein mogelijk houden. Met name medewerkers die de melk ophalen, die grondstoffen plannen en logistieke diensten verlenen, dienen hier zorg voor te dragen. DMK houdt voortdurend in de gaten of het ophalen van de melk bij de melkveehouderijen niet efficiënter en milieuvriendelijker kan. Iedere dag bepaalt het bedrijf de meest efficiënte route en vertelt het de chauffeurs van de 200 geoptimaliseerde melkophaalwagens precies welke route ze moeten rijden. Zo wordt het milieu minder belast en zijn de ophaalrondes sneller en goedkoper. 

Focus

Milieu

Productinherente milieubescherming bij DMK GROUP
Energiezuinige productie op DMK Baby

Productinherente milieubescherming (PIUS) is een proactieve vorm van milieubescherming. De milieuschade wordt bij de bron reeds aangepakt. 

PIUS minimaliseert de gevolgen voor het milieu over het gehele productieproces en omvatte in het verslagjaar projecten rond warmteterugwinning en het vermijden van productieverlies via het afvalwater.

PIUS werd ook geprezen door de beoordelaars van DQS, een certificeringsinstantie, vanwege de bijzondere milieuprestaties in 2017 en werd bij de „German Awards for Excellence“ onderscheiden in de categorie „Energy Efficiency“. We ontvingen een onderscheiding voor de nieuwe installatie bij de vestiging Altentreptow voor het scheiden van diverse materiaalstromen en warmteterugwinning waarmee jaarlijks circa 4.700 ton CO2 en 25.000 megawattuur aan primaire energie bespaard worden.

DMK Baby produceert een breed assortiment aan zuigelingenvoeding. DMK-locatie Strückhausen is van een klassiek zuivelbedrijf getransformeerd tot een moderne productielocatie voor zuigelingenvoeding. Zo is er in de nieuwe productieprocessen een effectief warmteterugwinningssysteem geïntegreerd en is het energieverbruik van de gehele productielijn geoptimaliseerd. Dankzij deze maatregelen wordt er duidelijk minder energie verbruikt bij de productie en zijn ook de CO2-emissies aanmerkelijk gereduceerd ten opzichte van vergelijkbare processen. De producten van DMK Baby worden dus niet alleen conform de hoogste productienormen met de nieuwste technologieën en milieuvriendelijke procedés geproduceerd, maar ook de productie zelf verloopt energie-efficiënt. Dit energie-efficiencyproject is mede gestimuleerd door het Duitse Bondsministerie van Economische Zaken en Energie.