Naar boven

Team

DMK 2020: Team

Voor een commercieel succes van de DMK Group zijn betrokken, enthousiaste en gemotiveerde melkproducenten en medewerkers van essentieel belang. Ons team – dat zijn meer dan 7.500 melkproducenten in heel Duitsland en ruim 7.700 medewerkers verspreid ruim 20 locaties. Binnen ons coöperatief georganiseerde bedrijf hebben de melkproducenten een belangrijke mate van invloed. En onze medewerkers spelen een doorslaggevende rol in de markt. Tevredenheid binnen het team, de mogelijkheid om je blijvend te ontwikkelen, het stimuleren van diversiteit en waardering voor vrijwilligerswerk – dat willen we zowel voor melkproducenten als medewerkers.


Naar het Overzicht DMK 2020 >

Tevredenheid

Betrokken en gemotiveerde melkproducenten en medewerkers vormen de basis voor het succes van de onderneming. Verschillende aspecten dragen bij aan de tevredenheid. DMK streeft ernaar om de tevredenheid binnen het bedrijf verder te verhogen en te bevorderen, ook in een tijd waarin de marktomstandigheden voortdurend veranderen. Een concurrerende melkprijs is voor deze tevredenheid minstens zo belangrijk als onze waardevolle bedrijfscultuur. DMK slaagde er in 2017 in de melkprijs duidelijk te verbeteren ten opzichte van zijn concurrenten. Deze bedroeg in 2017 incl. alle gemiddelde toeslagen en dividenden 36,29 ct/kg en ligt sinds jaren weer boven het gemiddelde in Duitsland.

Actiegebied Werkgever

DMK heeft zich ten doel gesteld de beste werkgever te zijn binnen de levensmiddelenindustrie. Bij het magazine Focus veroverde de DMK Group in 2017 voor de zesde maal een toppositie in de ranking van beste werkgevers van Duitsland. Vooral het interessante werk, de saamhorigheid onder de collega's, het prettige werkklimaat en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden vaak genoemd. De tevredenheid van de werknemers wordt gestimuleerd door maatregelen die bijdragen aan hun gezondheid en persoonlijke belangen. Zo biedt DMK zijn werknemers bijvoorbeeld kosteloos psychosociaal advies. Een centraal thema blijft de balans tussen werk en gezin. Hiervoor biedt DMK onder andere praktische ondersteuning bij kinderopvang en via Homecare-Eldercare. Op deze back-up service doen de werknemers steeds vaker een beroep, wanneer de reguliere opvang uitvalt. Diversiteit betekent voor ons mensen van verschillende leeftijden en etnische en culturele achtergronden een baan met perspectief bieden in een aantrekkelijke werkomgeving. In 2014 heeft DMK bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten voor de volledige integratie van werknemers met een ernstige beperking. Het streven van DMK is dat zeven procent van het personeelbestand bestaat uit personen met een ernstige beperking (2017: 7,3). In onze fabriek in Georgsmarienhütte werken momenteel twaalf slechthorenden voor wie speciaal banen gecreëerd zijn.

Actiegebied Arbeidsveiligheid

Daarnaast hebben de arbeidsomstandigheden in onze fabrieken de hoogste prioriteit, zodat we het aantal bedrijfsongevallen verder kunnen verlagen. De afgelopen jaren is dit goed gelukt. Ons doel: geen enkel ongeval meer op de locaties. Veiligheid en de bescherming van de gezondheid van alle medewerkers zijn topprioriteiten bij DMK. DMK werkt uitsluitend met dienstverleners die zich verplichten tot naleving van de geldende randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, bescherming van het milieu, brandveiligheid en hygiëne. Getrainde DMK-coördinators dragen op de locaties zorg voor het management van externe bedrijven. DMK instrueert alle externe bedrijven over de specifieke gevaren en voorschriften voor de locaties die verband houden met hun taak. Ongevallenpreventie en zuinig omgaan met middelen hebben daarbij de hoogste prioriteit.

Focus

Team

DMK Starter Academy
Succesvolle preventie van bedrijfsongevallen

In 2017 was 15 procent van alle DMK-medewerkers jonger dan 30 jaar. De opleiding van jonge toekomstige leidinggevenden is erg belangrijk voor het bedrijf. Daarom werd in 2013 de DMK Starter Academy in het leven geroepen voor interne medewerkers en trainees. De nadruk ligt bij de individuele ontwikkeling van sociale competenties. Over een periode van 18 maanden verspreid vinden meerdere trainingen plaats van twee tot drie dagen, evenementen en werkbezoeken aan onze fabrieken.
 
Daarnaast stimuleert het programma de deelnemers om aan hun netwerk te bouwen en hun horizon te verleggen. In 2014 namen 34 medewerkers deel aan de Starter Academy. Een tweede groep is in januari 2015 begonnen aan de interne opleiding. In het kader van een verregaande internationalisering test DMK momenteel de implementatie van een tweetalig programma.

Goede arbeidsomstandigheden staan bij ons hoog in het vaandel. DMK zet zich samen met alle medewerkers in voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In het kader van DMK 2020 willen we het aantal bedrijfsongevallen terugbrengen naar nul. Arbospecialisten hebben gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Vijf werkgroepen hebben de oorzaken voor bedrijfsongevallen uit het verleden geanalyseerd en maatregelen voorgesteld hoe deze ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.

Het aantal ongevallen door struikelen, uitglijden en vallen kon in 2017 met 15 procent verlaagd worden en het aantal verzuimdagen als gevolg daarvan zelfs met 23 procent. Juist op de plekken die geïdentificeerd waren als gevaarlijk, hebben zich minder ongevallen voorgedaan. De medewerking van de leidinggevenden is daarbij ontzettend belangrijk gebleken. Daarbij speelde niet alleen hun voorbeeldfunctie een rol, maar ook het complimenteren van voorbeeldig gedrag van medewerkers en het bespreekbaar maken van onveilige handelingen. In 2018 richten we ons op het aantal ongevallen met machines en hulpmiddelen.