Naar boven

Een open dialoog vinden wij zeer belangrijk.

Bij ons werk komen we dag in dag uit contact met veel mensen – zowel binnen als buiten de onderneming. Met onze melkproducenten, klanten, medewerkers, maar ook met de media, consumentenorganisaties en talloze andere groepen onderhouden we bloeiende contacten.

Eenmaal per jaar organiseren we ook een stakeholder-enquête. We nemen bovendien ook deel aan discussies in zowel kleine kring als op grote podia. Alleen zo komen we aan belangrijke feedback die we weer gebruiken voor nieuwe ideeën en impulsen voor onze ondernemingsstrategie.

“We zijn erg gelukkig met de nauwe samenwerking met DMK die via duurzame productiemethoden een belangrijk steentje bijdraagt aan het behoud van de landbouwregio's.”

Dr. Arno Krause, bedrijfsleider Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.

We zetten ons actief in.

Onze lidmaatschappen en coöperaties zijn belangrijk voor onze betrokkenheid bij de stakeholders. DMK is sinds jaar en dag actief in ruim 100 organisaties. Daaronder bevinden zich regionale, Duitse en internationale organisaties, brancheverenigingen uit de agrarische sector, de veehouderij en de levensmiddelenindustrie en gerenommeerde onderzoeksinstituten.

DMK deelt zijn kennis en ervaring via deze lidmaatschappen, maakt gebruik van de uitwisseling en is actief betrokken bij de ontwikkeling van belangrijke thema's voor de branche. Een actueel overzicht van onze lidmaatschappen en coöperaties vindt u hier.

Ons werk: Onderscheiden en bekroond.

Voor ons engagement mogen we steeds weer onderscheidingen in ontvangst nemen. Verdeeld over alle locaties van ons zuivelconcern ontving DMK 2019 in totaal 219 DLG-medaille, warvan 187 gouden en 31 zilveren onderscheidingen. Ook werden we uitgeroepen tot Green Company.

Onze inzet voor meer duurzaamheid werd in 2019 voor de derde maal door EcoVadis onderscheiden met de Gold Status.Daarmee behoren we tot de beste 1% van de branche. Doel van EcoVadis milieu- en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te stimuleren via performance monitoring.

Al in 2017 werd DMK bij de „German Awards for Excellence“ onderscheiden in de categorie „Energy Efficiency“.

We zijn zeer trots op al deze prijzen en onderscheidingen en die sterken ons in ons besluit de hoge doelen te blijven nastreven die we hebben vastgelegd in DMK 2030.

 

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak