Naar boven

Innovatie – stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie

In een dynamische markt als die voor hoogwaardige zuivelproducten is het noodzakelijk voortdurend te blijven ontwikkelen. We houden de blik op de toekomst en hebben het begrip innovatie stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie.

De laatste jaren hebben we bij DMK GROUP een nieuwe belangrijke divisie met een positieve innovatiecultuur opgebouwd onder de naam Corporate Innovation Management. Binnen de divisie Research & Development beschikken onze “Milk Innovation Center” (MIC) over de ideale omstandigheden.

Door te innoveren investeren we in de toekomst en halen we het beste uit onze waardevolle grondstof melk: zo beantwoorden we aan de vraag van de klant en proberen we een hogere toegevoegde waarde te bereiken voor een winstgevende groei. Hierdoor kunnen we onze melkboeren een eerlijke prijs voor de melk betalen en zien we mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan.

Ons innovatieproces

Het innovatieproces wordt concernbreed aangestuurd door een expertgroep. Het samenbrengen van kennis en vaardigheden speelt een belangrijke rol bij zowel wetenschappelijk onderzoek als de daadwerkelijke implementatie van nieuwe ideeën.

In de beginfase al brengen we het innovatietraject onder in een interdisciplinaire organisatie en betrekken we zo verschillende onderdelen van ons bedrijf bij het innovatieproces. Het proces begint met de identificatie van relevante trends, gaat verder met de ontwikkeling van ideeën en het daadwerkelijke innovatieproces.

Unsere Innovationskraft stärken wir durch die Integration von externen Partnern in unseren Innovationsprozess.

Met onze innovatieve oplossingen gaan we wereldwijde uitdagingen aan en effenen daarmee de weg naar de toekomst – voor ons als onderneming, maar zeker ook voor onze boeren, onze klanten en alle consumenten die onze producten kopen.

We innoveren langs de gehele waardeketen van melk – een breed veld met veel mogelijkheden.

Wij vormen een competente partner voor innovaties in de zuivelindustrie. Innovaties omvatten bij DMK GROUP niet alleen nieuwe producten, maar ook nieuwe businessmogelijkheden en -modellen, nieuwe technologieën, procesoptimalisaties, nieuwe ingrediënten voor producten en nieuwe materialen voor verpakkingen.