Naar boven

Als moderne coöperatie kunnen we een duurzaam en innovatief assortiment aanbieden: van de boerderij tot op het bord van de consument.

Wij zijn DMK

Bij DMK zijn 14.000 mensen dag in, dag uit vol passie met melk bezig. Samen zorgen onze melkveehouders, hun gezinnen en onze medewerkers ervoor dat we als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland en een van de belangrijkste leveranciers voor de Duitse retail op onze ruim 20 locaties elk jaar weer 8 mil jard kilo melk verwaarden tot levens middelen van topkwaliteit. Ons productassortiment, dat staat voor kwaliteit, veelzijdigheid en inno vatie, reikt van babyvoeding via kaas, zuivel­ producten en ijs tot ingrediënten. Als moderne voedingsmiddelenfabrikant focussen we daar bij niet alleen op de grondstof, maar houden we bij alles wat we doen in de eerste plaats de behoeften en verwachtingen van de consu menten ten aanzien van onze producten in het oog. Alleen zo kunnen we daaraan voldoen en onszelf steeds verder verbeteren. Op deze De eerste keus. Een leven lang. basis werken we dagelijks samen aan ons doel: in elke levensfase de eerste keus voor zuivel producten van natuurlijke oorsprong te zijn voor de consument.

We hebben succesvolle merken

Met merken zoals MILRAM, Oldenburger, Humana, Alete en Uniekaas genieten we veel vertrouwen bij consumenten in binnen ­ en buitenland en hebben we ons op onze Euro­ pese thuismarkt en op geselecteerde doel markten wereldwijd als een vaste waarde gepositioneerd. De positie die we in de diverse B2C­ en B2B ­markten hebben opgebouwd, breiden we steeds verder uit. Met behulp van ons eigen, gerichte trendma nagement en de grondige kennis van klanten en consumenten die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, stemmen we ons aan bod daarom continu af op de veranderende behoeften in een zeer dynamische omgeving. Van babyvoeding en kaas tot wei – we weten hoe we het beste uit onze melk kunnen halen en alle waardevolle, natuurlijke bestanddelen ervan kunnen benutten. We combineren onze jarenlange knowhow met intensieve research en ontwikkeling, om in onze moderne fabrie ken innovatieve, lekkere producten te maken. De beste toegevoegde waarde voor onze klant en onze onderneming realiseren, is daarbij onze drijfveer.

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

We zijn ons bewust van onze verantwoorde lijkheid voor onze producten – van de weide tot de boodschappentas van de consument. We benutten de grondstoffen van de natuur optimaal en selecteren onze ingrediënten met de grootste zorg. We bepalen een stand punt ten opzichte van maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen, zoals min der suiker gebruik, verpakkingen, dieren welzijn of duurzame diervoeders en werken actief mee aan oplossingstrajecten. Met onze duurzaamheidsstrategie en het Milkmaster ­ programma streven we naar een totaalaanpak ter verhoging van de duurzaamheid bij de melkproductie. Bij het uitvoeren van die taak betrekken we diverse onderdelen uit de hele onder neming. Wij beschouwen duurzaam onder nemerschap niet alleen als een voorwaarde voor ons goede, natuurlijke aanbod en producten met een pure, onvervalste melk­ smaak, maar ook als een verantwoordelijkheid tegenover consumenten, medewerkers en onze melkveehouders.

Feiten en cijfers

7.000 actieve melkveehouders

7.700 medewerkers

Ruim 20 locaties

5,6 miljard euro omzet

Wij vormen een sterke gemeenschap

Als een onderneming die eigendom is van de melkveehouders is de coöperatieve structuur een vast en centraal onderdeel van ons bedrijf. Wij zijn een gemeenschap die staat voor zelf bestuur, samenwerking, solidariteit en conti nuïteit, en voor gezamenlijke bereidheid tot flexibiliteit en verandering. Door het traditio nele coöperatiemodel voortdurend verder te ontwikkelen, op een moderne manier vorm te geven en onze leden erbij te betrekken, maken wij het toekomstbestendig. Daarom hechten wij veel waarde aan een intensieve dialoog binnen de coöperatie en een sterk wij ­gevoel bij melkveehouders en medewerkers. Daar mee creëren we een basis om als eenheid de ontwikkeling van onze onderneming actief vorm te geven en onze visie voor de toekomst daadwerkelijk te realiseren.

Publicatie

Brochures en verslagen

Ondernemen brochure

PDF; 2 MB

Financiële Brochure

PDF; 1 MB