Naar boven

Verantwoordelijkheid en integriteit. De sleutel tot succes.

Ondernemend, fair en innovatief zijn onze kernwaarden. Ondernemend zijn betekent handelen, maar alleen dan wanneer de voorschriften worden nageleefd. De DMK GROUP zet zich in binnen- en buitenland actief in voor integriteit en naleving van de wet, hetgeen tegenwoordig ook wel 'compliance' wordt genoemd. Kartelvorming, corruptie en andere zakelijke praktijken die indruisen tegen de wet, worden zonder uitzondering niet getolereerd. Ter bescherming tegen economische delicten en concurrentievervalsing bouwt de DMK GROUP aan een Compliance Management Systeem.

Het behoort tot de beginselen van de rechtsstaat dat wangedrag niet zonder gevolgen wordt aanvaard. De plicht tot integer handelen betekent dat men zich actief verzet tegen het negeren van de regels. Voor tips over onrechtmatig handelen is er voor medewerkers een externe ombudsman die geheimhoudingsplicht heeft. Ook zakelijke partners biedt DMK GROUP de mogelijkheid om zich vertrouwelijk tot de externe ombudsman te wenden. DMK GROUP beschermt iedere klokkenluider tegen elke vorm van beïnvloeding.

De gedragscode. Oriëntatie voor medewerkers en zakelijke partners.

Met de DMK Gedragscode verplicht de DMK GROUP zich niet alleen tot integriteit in het economisch handelen, maar ook de eisen aan ethisch handelen en duurzaamheid alsmede de naleving van sociale- en milieunormen zijn bindend vastgelegd. Van onze zakelijke partners verwachten wij dat zij hun acties op richtlijnen baseren die in overeenstemming zijn met de DMK-gedragscode.