Naar boven

< Zurück zur Übersicht
19.06.2019

Ledenraadvergadering: De DMK Group presenteert stabiele jaarcijfers over 2018 en de doelen voor 2030

De DMK Group kan op 2018 terugblikken als een stabiel financieel jaar. Het grootste zuivelconcern voor de voedingsindustrie van Duitsland bereidt zich met Vision 2030 voor op de toekomst.

Bremen/ Hannover, 19 juni 2019. De DMK Group, de grootste zuivelcoöperatie van Duitsland en met merken als Milram, Humana, Uniekaas en Alete een van de grootste leveranciers voor de Duitse detailhandel voor levensmiddelen, bouwt verder aan het DMK van de toekomst: Dankzij de reorganisatie tot een levensmiddelenfabrikant met een duidelijke focus op de klant en consument die aanving in de zomer van 2017 kunnen we terugblikken op een jaar met stabiele kerncijfers.

Ingo Müller

Directeur Ingo Müller presenteerde de cijfers woensdag tijdens de ledenraadvergadering van de eigenaren van Deutsches Milchkontor eG. De omzet is in 2018 met 5,6 miljard euro (2017: 5,8 miljard euro) nagenoeg gelijk gebleven en de resultaten zijn licht gestegen van 29,6 miljoen euro in 2017 naar 30,6 miljoen euro. Het eigen vermogen is met 30,9 procent stabiel gebleven (2017: 31,1 procent).

CEO Ingo Müller licht ingrijpende veranderingen toe
De voedingstrends veranderen en bovendien in een hoger tempo dan verwacht. Thema's als duurzaamheid qua dierenwelzijn en milieubescherming, trends, regionale focus of convenience komen steeds vaker aan de orde als het om levensmiddelen gaat. Om in de toekomst sneller te kunnen inspelen op dergelijke ontwikkelingen heeft het Deutsche Milchkontor (DMK) Vision 2030 opgesteld, een langetermijnvisie met één overkoepelend doel voor de zes divisies: De grootste zuivelcoöperatie van Duitsland moet zich blijven ontwikkelen tot een onderneming waar de markt en de consument centraal staan. Ook de herstructurering die in 2017 werd ingezet moet worden voortgezet.

Ingo Müller: »Tijd is een factor van belang bij de verandering. Bij DMK zijn we ons ervan bewust dat we de melkveehouders vaak op de proef hebben gesteld. We realiseren ons ook dat een fundamentele reorganisatie als deze niet een twee drie afgerond kan worden. Naast structurele organisatorische maatregelen brengt de nieuwe opzet ook een enorme verandering teweeg in de bedrijfscultuur van een van de grootste levensmiddelenproducenten van Duitsland. Voor beide hebben we ambitieuze plannen die we natuurlijk met de nodige zorgvuldigheid moeten implementeren zodat we de volledige capaciteit van DMK kunnen ontplooien. De eerste fase die ook in het teken stond van investeren in de toekomst is bijna afgerond. Nu is het zaak de beoogde effecten gericht te bewerkstelligen.« 

Ingo Müller vat de wezenlijke veranderingen binnen het bedrijf samen in zes centrale punten: 

 1. »Onze topprioriteit is de consument centraal stellen en te denken vanuit zijn wensen en behoeften. Daar hebben we onze nieuwe visie op gebaseerd. We gaan ons veel meer verdiepen in de consument en de generaties apart aanspreken. Voor vrijwel elke levensfase en behoefte hebben we al producten in het assortiment. We zullen dat gericht verder uitbouwen tot onze wezenlijke kracht. Onze nieuwe Vision 2030 “De eerste keus, een leven lang” vat voor mij perfect samen wat we in de toekomst gaan aanbieden met ons assortiment: In geselecteerde segmenten willen we de absolute nummer een zijn voor de consument«, aldus Müller over het belangrijkste doel.
   
 2. »We gaan ons assortiment beter focussen door ons terug te trekken uit bepaalde segmenten en de rollen per terrein helder definiëren. We investeren waar we kunnen groeien. We zullen heldere maatregelen treffen om ook waar we niet direct marktgroei bespeuren toch geld te kunnen verdienen«, aldus de marsorders van Ingo Müller: “waarde scheppen voor groei”. 
   
 3. De DMK Group wijzigt haar positionering van pure volumespeler in de zuivelindustrie naar aanbieder van “geselecteerde producten van natuurlijke oorsprong”. »Melk blijft daarbij met afstand onze belangrijkste grondstof«, benadrukt Müller. 
   
 4. Daarnaast wil hij de internationale activiteiten verder aanscherpen. Hier is de reorganisatie de afgelopen jaren nog niet ver genoeg doorgezet. »Wij beschouwen Europa als onze thuismarkt en gaan onze expertise verder concentreren in de juiste business units.« De BU Brand ontfermt zich over de merken in Europa en de BU Private Label wordt verantwoordelijk voor de handelsmerken op Europese bodem. Dus duidelijk marktgeoriënteerd - de grote handelsketens zijn al Europees georganiseerd. Met de nieuwe opzet kan DMK hier optreden als competente partner.
   
 5. De business unit International beschikt inmiddels over de capaciteiten om over de Europese grenzen heen helder te opereren. »Buiten Europa gaan we heldere zwaartepunten formuleren. Regionale steunpunten in Rusland, China en Nigeria met lokale teams zijn effectiever voor ons dan alles exporteren vanuit Duitsland. Klassieke export heeft in bepaalde landen wel zin als we daar ook met het bijbehorende volume aanwezig zijn. Met alleen het tellen van het aantal exportmarkten komen we niet verder«, aldus Müller. De maatregelen voor de nieuwe verdeling van de internationale activiteiten zullen naar verwachting de komende maanden in gang gezet worden.
   
 6. De voedingstrends veranderen en bovendien in een hoger tempo dan verwacht. Hoe staat het met aanpalende aantrekkelijke drank- en levensmiddelensegmenten die naast zuivelproducten een pijler kunnen worden in de toekomst? Hoe staat het met de plantaardige alternatieven? »Die kunnen ook voor een traditionele onderneming als DMK in de toekomst geen no-go meer zijn«, verklaart Müller. »Als je de wereldwijde ontwikkelingen bekijkt zie je al snel twee dingen. Aan de ene kant kan de groeiende wereldbevolking op enig moment niet meer gevoed worden met melk alleen en anderzijds zoeken consumenten nu al om verschillende redenen naar alternatieven. Daar kunnen we onze ogen gewoon niet voor sluiten«, is zijn heldere taxatie. »We zullen dit gericht oppakken. De collega's van de business unit Brand gaan de komende maanden heel nauwkeurig onderzoeken waar en hoe we op dit terrein aan de slag gaan.« 


Dr. Frank Claassen wordt CFO
Dr. Frank Claassen wordt de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) bij de DMK Group. Hij volgt Volkmar Taucher (62) op die zijn functie in het kader van de geplande opvolging zal overdragen per 1 juli 2019. Frank Claasen (54) geldt als financieel zwaargewicht. Hij is afkomstig van Beiersdorf AG, waar hij actief was als Vice President Finance Europe. 

Heinz Korte, voorzitter van raad van commissarissen van DMK, in het kader van de ledenraadvergadering: “Wij bedanken Volkmar Taucher voor de uitstekende samenwerking en zijn jarenlange waardevolle bijdragen aan DMK. Hij heeft de afgelopen jaren een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de groep. We zijn verheugd dat we de buitengewoon ervaren dr. Frank Claassen hebben kunnen binnenhalen voor deze positie. De grote ervaring die hij inbrengt zal de DMK Group verrijken op weg naar de nieuwe positionering.”