Naar boven

Ons DMK

Ik kan nog veel meer!

< Terug naar lijst
07.01.2021
Met het individuele bijscholingsprogramma IWB openen zich nieuwe mogelijkheden in het beroepsleven voor de medewerkers – bijvoorbeeld voor Süntje Bischoff Individueel bijscholingsprogramma

indelijk geslaagd! Sinds 1 augustus 2020 is Süntje Bischoff hoofdlaborant en Head of Quality Assurance van de locatie Hohenwestedt. Die mogelijkheid kreeg ze dankzij het individuele bijscholingsprogramma van DMK. Iedere medewerker van DMK die vooruit wil komen in zijn of haar beroep kan zich aanmelden voor het zogenaamde IWB, een stimuleringsprogramma voor beroepsgerichte, individuele en universitaire bijscholing. Wie ervoor in aanmerking komt, kan na een potentieelanalyse voor een bepaalde periode vrijstelling van zijn of haar taken krijgen. DMK neemt de kosten op zich tot een bedrag van 20.000 euro – en uiteraard is terugkeer in de bestaande arbeidsrelatie gegarandeerd.

“Ik wilde na de IWB binnen een paar jaar een hogere functie bekleden met meer verantwoordelijkheid”

Süntje Bischoff

Basis voor een aanvraag is dat de motivatie van de kandidaat zelf afomstig is en de bijscholingsmaatregel niet vereist is voor de huidige functie. “Ik wilde na de IWB binnen een paar jaar een hogere functie bekleden met meer verantwoordelijkheid”, vertelt Bischoff. Ze heeft de opleiding tot zuivellaborant vier jaar geleden afgerond – voor de vervolgopleiding tot hoofdlaborant vertrok ze voor een jaar naar Beieren. Daar deed ze vakkennis op het gebied van natuurwetenschappen, kwaliteitsborging, sectorspeciteke wetgeving, laboratorium- en personeelsmanagement op. Gedurende twee fulltime semesters werd bovendien de theorie toegepast in opleidingslaboratoria en een zuivelbedrijf. “Het programma heeft mijn voornemen dat ik mijn beroepskansen wil verbeteren en flexibel wil blijven op de arbeidsmarkt, versterkt”, zegt ze. Ze is zich ervan bewust dat het zelden voorkomt, dat je direct na een bijscholing in zo’n positie mag starten. “Maar ik verheug me op deze kans!”

 

Individueel bijscholingsprogramma

Dit is belangrijk

     

  • Bevordering van beroepsgerichte, individuele en universitaire bijscholingen, fulltime of naast het werk
  • Kwalifcatie is mogelijk voor een breed scala van beroepen, ook wanneer DMK bepaalde opleidingen niet aanbiedt
  • Alleen werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en die hun beroep al minstens één jaar uitoefenen, kunnen worden toegelaten
  • Bereidheid tot mobiliteit
  •  

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek