Naar boven

Ons DMK

Samen groeien

< Terug naar lijst
09.12.2020
Om te zorgen dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, heeft DMK met het project GROW de opleidingsnormen eens nauwkeurig doorgelicht, bijgewerkt en in een nieuwe vorm gegoten. Opleiden gaat namelijk ook anders: op dezelfde golflengte als de komende generatie!

Meer tijd met ieder afzonderlijk

Een goede opleiding vergt tijd, want ieder - een heeft een eigen karakter en individuele vaardigheden die gestimuleerd moeten worden. Opleiders brengen samen met opleidings - functionarissen vanaf nu 2,5 uur per week door met telkens één leerling tegelijk. Die tijd is bestemd voor overleg, feedback, kennisoverdracht en ideeënuitwisseling. Opleidingen zijn bij DMK geen bijkomstigheid, leuke hobby of vrijetijdsbesteding. Voor een uitmuntende opleiding is interesse nodig voor degene die je tegenover je hebt.

Meer handelen op eigen verantwoordelijkheid

Het thema opleiding ligt DMK na aan het hart. Iedere medewerker verplicht zich een goede start in het beroepsleven mogelijk te maken voor de leerlingen. We versterken de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, en ontwikkelen en motiveren ieder van hen individueel. Dat doen we steeds op gelijke wijze. Op die manier benutten en stimuleren we het innovatievermogen van de nieuwe generatie.

Meer training voor opleiders

Alle 60 opleiders hebben deelgenomen aan een positiebepaling: ze hebben een online-enquête ingevuld, een feedbackgesprek gevoerd en een reflectieworkshop bezocht, waarbij ze dieper in de resultaten konden duiken. Uiteindelijk werd duidelijk op welke gebieden ze nog moesten trainen, maar ook wat er moet veranderen in de opleidingen bij DMK: meer ruimte voor zelfontplooiing, meer tijd, een beter raamwerk, duidelijke opleidingsrichtlijnen, duidelijke principes. Daarnaast vinden er workshops plaats waarbij we om de tafel gaan zitten met bedrijfslei - ders, opleiders en HR Business Partners en nagaan wat we moeten verbeteren.

 

Onafhankelijk daarvan zal komend jaar een kwalificatieprogramma plaatsvinden voor alle opleiders.

Meer zichtbaarheid voor opleidingen

Melk is kleurrijker dan je denkt

Om de populariteit van de opleidingen te vergroten en de mensen achter de opleidingen zichtbaarder te maken, gaat onze personeelsmarketingcampagne ‘Melk is kleurrijker dan je denkt’ van start. Melk is niet alleen maar wit. Melk heeft allerlei kleuren. Ze is een metafoor voor de onderneming met haar zes verschillende business units, het brede productassortiment, de meer dan 20 locaties, de moderne technologie, meer dan 15 verschillende gereglementeerde beroepen, ruim 7.700 medewerkers en meer dan 6.000 actieve melkveehouders. Melk maakt een eenheid van ons, de DMK Group. Dat laten we zien.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van zaken & politiek